Dirección

Cl. Homenatge, 7
25250 Bellpuig (Lleida)
Catalunya (España)

Rúa Espírito Santo, 5
15704 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Galicia (España)

Correo electrónico

Legal

De conformidade coas normativas de protección de datos, facilitámoslle a seguinte información do tratamento: Responsable: ZUZÚ CINEMA. Fins do tratamento: manter unha relación comercial e enviar comunicacións de produtos ou servizos Dereitos que lle asisten: acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición. Máis información do tratamento na política de privacidade.